Mycket glada nyheter

 

Econef Tanzania har fått en stor privat donation direkt till bygget. Detta innebär att barnhemsdelen kommer att kunna bli så gott som klar till årsskiftet. Bättre nyheter är omöjligt att tänka sig!

Just nu arbetas det frenetiskt på tomten för att allt ska hinna bli färdigt i tid så att barnen kan flytta in.

Vi samlar just nu in till solceller som kan ge energi till barnhemsdelen och har så smått börjat planera för nästa etapp som bli en skola med praktiskt inriktad undervisning, ett komplement till traditionell utbildning samt ett alternativ för de som är mer praktiskt än akademiskt lagda. För denna skola söker vi företag som vill gå in och sponsra hela sektioner med både pengar och kunskap. Jobbar du på ett sådant företag får du hemskt gärna höra av dig så kan vi berätta mer.

Annars- gå in och köp så många solceller du kan på vår webshop så att barnen har varmvatten och ljus när de flyttar in.

Vi kan knappt bärga oss för att få dela med oss av de bilder vi snart kommer att ha på ett färdigt barnhem- det känns nästan overkligt efter så många år av ”sakta men säkert”. Vi hoppas att ni känner er lika glada och stolta som oss. Det här är ju er förtjänst. Om vi inte kommit så långt, om vi inte kunnat visa vart varenda krona har gått, skulle den här donationen aldrig skett.

Vi kan inte tacka er nog. Och vi hoppas innerligt att ni är med oss ända in i mål!

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Leave a comment

Tack Bau!

Tack BAU arkitekter (www.bau.se) som till vår glädje valt att donera 10.000 kr  till Econef. Pengarna kommer väl till pass till den montering av fönster och dörrar samt övriga ytskikt som just nu sker på centret. Vi vill även passa på att tacka alla som kom på VR-for-hope i början av månaden. Det blev en väldigt fin dag med både nya och gamla stödjare av projektet.

 

Publicerat i Okategoriserade | Leave a comment

Nästa event 2/9

VR-inbjudan-A5Välkommen på VR visning av Econef barncenter!

Byggnationen av Econef barncenter i Tanzania pågår i full fart och vi behöver nu ditt stöd för att finansiera den sista etappen av barnhemsbyggnaden. Lördagen den 2 september visar vi byggnaderna i VR och du kommer få möjlighet att förflytta dig till Tanzania för en stund. VR visningen är gratis, men vi välkomnar dig att lämna bidrag och bli månadsgivare för att stötta projektet.

Ta med dig vänner och familj till denna fantastiska upplevelse! Econef finns så klart på plats under dagen för att berätta mer om projektet.

Besök Eventets facebooksida

 

Publicerat i Okategoriserade | Leave a comment

GÄVA, MURA OCH PLANTERA!

Efter resan till Mosuma fortsatte ett intensivt arbete med utemiljön för barncentret på plats. Vi stannade i Tanzania sex veckor och i slutet av vår vistelse blev bägge infiltrationsbäddarna till slamavskiljarna för svartvattnet (vatten från toaletter och duschar) klara. I tätt samarbete med rörmokaren Mr Iddi anpassades rör i rätt vinklar och storlekar för att passa infiltrationen.  Den ena infiltrationsbädden planterades med banan- och apelsinträd och den andra planterades med papaya. Båda bäddarna är uppbyggda med 10 cm krossbädd av lavasten under infiltrationsrören och  20 cm kross ovanpå rören. På lavastenen las en plastfilt, motsvarande geotextil för att förhindra den finkorniga jorden, som slutligen lades på rörpaketet, att täppa igen rören och bäddarna. Träden har tagit sig bra och framöver när systemen är igång kommer granatäpplen rama in infiltrationsträdgården och marktäckande växter så som gurka, pumpa och bönor planteras under träden.

Infiltration för svartvatten med bananplantor

Infiltration för svartvatten med bananplantor

Slamavskiljare

Slamavskiljare

Julia, Mr Iddi och Anna

Julia, Mr Iddi och Anna

En tillhörande kompost har byggts dit slammet från slamavskiljarna, när dessa är fulla, kommer att pumpas för att kompostera. Vi räknar med att slamavskiljaren kommer att behöva tömmas en till två gånger per år. Avföring från människan är väldigt näringsrik och kommer användas i odlingarna efter kompostering. Först när cirkeln är sluten och kompost från mänskliga fekalier återförs till odlingar har man skapat det som kallas en ekologisk sanitets anläggning och man har dessutom använt sina tillgängliga resurser på bästa sätt.

Kompost för slam från slamavskiljarna

Kompost för slam från slamavskiljarna

När vi lämnade Tanzania var strukturen för den ena av två murade cirklar för gråvattenträdgåden klar. Cirkeln nummer två färdigställdes dock strax efter att lämnat över till de nya volontärerna på plats. Framöver kommer gråvatten från kök och tvättrum ledas i rör fram till cirklarna och där släppas utför att bevattna fruktträd och andra grödor.  Cirklarna är multifuktionella; de fungerar både som skydd av odlingarna och bevattningssystemet och som låga sittbänkar där barn och vuxna av möjlighet att koppla av i skuggan av fruktträden. Framöver kommer marken runt om cirklarna jämnas till och en markbeläggning kommer förbinda cirklarna med husen.

James och Frank murar grunden till gråvattenträdgården

James och Frank murar grunden till gråvattenträdgården

Gråvattenträdgård nästan klar

Gråvattenträdgård nästan klar

Då kommunikationen på swahili och engelska ibland inte räckte till använde vi oss av kalk med vilken vi ritade upp strukturen direkt på marken. Som här vid entrén. Efter att marken jämnats till, markerar vi trädgropar och gränsen för markbeläggning och perennplanteringar.  Utemiljön vid huvudentrén kommer bli en flexibel hårdgjord yta med ett grönt tak av träd samt större perennplanteringar.

Entré

Ritning i skala 1:1

När dikena för infiltrationen och hålet för slamavskiljarna grävdes kunde överblivna jordmassor, hela 10 lastbilsflak, användas till att jämna till marken för parkeringsplats och entré. Jorden räckte också till att skapa en horisontell bollplan på en annars sluttande tomt. För att inte jorden ska rinna bort vid nästa regnperiod planterades växter och träd längs med bollplanens nedre sida.

Bollplan skapas av överblivna jordmassor från bygget

Bollplan skapas av överblivna jordmassor från bygget

Vi har haft ett fantastiskt arbetslag på plats och ibland har 20 personer arbetat samtidigt med olika uppgifter bland annat jämnat jordmassor, murat gråvattencirklar och kompost, böjt och borrat rör och planterat växter. Vi är mycket tacksamma för att ha fått tagit del av den kunskap som de olika arbetarna besitter och att ha fått vara en del av detta lag på plats.

Maxi, Abuu, Paoulo, Bethwell och Frana

Maxi, Abuu, Paoulo, Bethwell och Frana

Publicerat i Okategoriserade | Leave a comment

Utemiljön tar form!

Jorderosion efter regnperioden

Jorderosion efter regnperioden

Nu har vi varit på plats i Tanzania sedan 24 maj. På tomten är det grönt och frodigt efter regnperioden. Landskapet har förändrats drastiskt sedan vi var här förra året över påsken, då var det torrt, varmt och jorden var öppen med flyende jord. På grund av de stora skogsskövlingen i området är landskapets ekosystem skadat i grunden och regnet har inte bara gjort gott. Bara en liten del av regnvattnet infiltrerar  i marken och stora bäckfåror har skapats vilket förstör vägar och odlingsmark.

För att lära oss mer om erosionsproblematik samt ekologiska jordbruksmetoder åkte vi tillsammans med Caroline till Vi-skogscentret i Mosuma. Vi-skogen är en Svensk utvecklings organisation som har varit verksamt i Victoriasjöns avrinningsområde sedan 1983. Målet är att hjälpa småskaliga bönder att öka deras avkastning och minska klimatpåverkan genom agroforesty tekniker (www.viagroforestry.org ).

Felix och Davis på Vi-skogen undervisar oss i agroforestrytekniker.

Felix och Davis på Vi-skogen undervisar oss i agroforestrytekniker.

Under två hela dagar matades vi med teoretisk och praktisk kunskap. Vi lärde oss om ekologiska jordbruksmetoder, djurhållning, kompostsystem, biogas samt hantering av erosionsproblem. Vi hade även förmånen att diskutera vårt svartvatten- och gråvattensystem som vi implementerar på barncentret med en ingenjör som jobbar på Vi-skogen. Han tyckte lösningen var intressant utifrån ett socialt, tekniskt och ekologiskt perspektiv.

 

Felix i banan-,bön-vaniljodling.

Felix i banan-,bön-vaniljodling.

På tredje dagen lämnade vi Mosuma innan solen gått upp, flaket var fullastat med trädplantor som vi fått köpa från Vi-skogens plantskola.  Resan tillbaka tar 18 timmar. Trots en lång och skumpig färd var vi alla inspirerade och motiverade att implementera teknikerna på plats. Med kunskap finns här oändliga möjligheter att läka landskapet. Genom att plantera  långsamväxande och snabbväxande träd, fruktträd, och grödor av olika slag kan vi få barncentret att självförsörjande på mat. Dessutom skapas ett gynnsamt mikroklimat, jorden binds och kväve fixeras.

Nu är vi igång med arbetet med infiltrationsbäddar som är sammankopplade med slamavskiljare nr 1. Arbetet med slamavskiljare nr 2 är igång och anslutande rör. Till dessa slamavskiljare byggs en kompost. Stora jordmassor finns att tillgå efter grävningsarbetena och dessa används för att jämna marken på innergårdar samt för framtida bollplan. Vi har börjat planeringen av utomhusmiljön vid entrén och parkeringsyta där fyra bilar ska kunna parkera.

Mr Iddi, vår tekniker på plats, hjälper oss med slamavskiljare, inspektions-och fördelningsbrunnar till svartvattenssytemet.

Mr Iddi, vår tekniker på plats, hjälper oss med slamavskiljare, inspektions-och fördelningsbrunnar till svartvattenssytemet.

Själva experimenterar vi med en liten köksträdgård till volontärhuset. Där odlar vi lök, koriander, sallad, mangold och kål. Vi driver även upp snabbväxande träd från frön som vi fått från Vi-skogen. Marken är näringsrik och om man lyckas få vattnet att infiltrera i jorden så växter det så att det knakar.

Julia & Anna

 

 

 

 

Caroline och Philippo diskuterar växtförslag. Philippo har trädgårdsanläggningsfirma och hjälper oss med att förverkliga vår gestaltning.

Caroline och Philippo diskuterar växtförslag. Philippo har trädgårdsanläggningsfirma och hjälper oss med att förverkliga vår gestaltning.

Publicerat i Okategoriserade | Leave a comment

Bubbles For Hope

Eventet Bubbles For Hope blev mycket lyckat på Mosebacke Matstudio. Det blev ett smakmöte för alla sinnen med en exklusiv provning av naturchampagner och vilda växter som hölls av  Lisen Sundgren, herbalist, Amalia Gonzalez-Stöckel, sommelier, och Maria Paulsson, kock.

Intäkterna från Bubbles for Hope går oavkortat till flickorna Frida och Jacquelines utbildning på ECONEF. Jacqueline och Frida som gått ut grundskolan behöver stöd för att studera vidare, Frida drömmer om att läsa juridik och Jaqueline vill bli sjuksköterska.

STORT TACK till champagnesponsorerna Buteljholmen, Vin & Natur och Winetrade och alla ni som deltog på eventet!

IMG_1630

IMG_1601

IMG_1605

IMG_1628

IMG_1625

IMG_1629

Publicerat i Okategoriserade | Leave a comment

Nu drar vi igång igen

Nu har den envisaste regnperioden på länge äntligen börjat ge med sig och det är så dags att kavla upp ärmarna igen.

Innan regnet jobbades det hårt för att hus och vattentankar skulle färdigställas. Under regnperioden har det inte byggts något, men arbetet med att ta hand om tomten och alla djur och växter på den har naturligvis pågått även under de regnigaste av dagar. Nästa steg är avloppssystemet. Econef har volontärer på plats som just nu ligger i startgroparna för detta arbete. Tack vare en väldigt generös donation från Ramböll på 60.000 kronor är vi säkra på att vi har råd att slutföra denna etapp, något vi naturligtvis är väldigt tacksamma över! Volontärerna Anna och Julia har nyligen anlänt:

”Här är det grönt och vacker efter regnperioden.
Vi har satt igång arbetet med infiltrationsbädd av svartvatten 1 och 2 och gör nu budget och inköp för gråvattensystemet.
Vi har haft hektiska dagar utan Internet. I lördags kom vi tillbaka efter en fyra dagars resa till Musumo. I Musoma har vi tillsammans med Caroline besökt Vi-agroforesty center och lärt oss om erosionshantering men hjälp av växter och olika agroforestytekniker. Det har varit oerhört lärorikt att få en heltsbild av ekonomi och ekologi i småskaligt jordbruk. Caroline är inspirerad och vi med. Tillsammans med Vi -skogs personalen har vi också diskuterat vårt avloppssystem, jorderision och framtida biogassystem.”

Sedan är det dags för insidan av huset och när det är klart kan alla flytta in. Det som vi och alla barn längtat efter så länge är äntligen inom synhåll. Men vi är inte där än och det krävs en hel del bade av volontärerna, oss och er för att det ska kunna ske inom en snar framtid. Men tillsammans kan vi nå målet, vi har kommit hit tack vare hårt arbete och generösa donationer av er och på samma sätt kommer vi att  nå ända fram!

Det vi behöver just nu är ett staket runt tomten. Vi får mer och mer utrustning, material och djur på tomten vilket också innebär mer som kan förstöras eller stjälas. Handla gärna virke i shoppen så använder vi det till staketet.

Om någon av er vill bidra till det genom att skänka en slant eller kan tänka sig att ordna en egen insamling eller event- kontakta oss bara så hittar vi på något! Det kan vara alltifrån en insamling på föreningsinamling.se (https://foreningsinsamling.se/charity/econef), en loppmarknad eller en After Work. Ni som är månadgsivare, kolla gärna en extra gång så att ni fortfarande skänker en slant varje månad (om ni fortfarande vill så klart!), det har förekommit att vissa medgivanden har avlutats automatisk. Staketet kostar ca 80.000 svenska kronor- om alla på den här maillistan skänker 500 kronor kan vi börja bygga staketet imorgon.

Barnen mår bra och går nu i skolan utanför Econef. Detta beror på regeringens nya regler; tidigare har vi kunnat driva skolverksamhet och har samarbetat med registrerade skolor för att barnen ska kunna skriva nationella prov och därmed finnas I systemet och ha möjlighet att när som helst kunna hoppa in i vilken annan skola som helst. Nu går detta inte längre- man får inte bedriva skolverksamhet alls om skolan inte är registrerad. För att en skola ska kunna vara regsitrerad måste den uppfylla en mängd krav på hur den är byggd, hur många klassrum som ska finnas, hur många elever osv- något vi i nuläget inte är i närheten av att uppfylla. Tack vare manga generösa människor från Sverige kunde vi skicka de lite äldre barnen till en bra privatskola medan de yngre nu går i government school som är betydligt billigare. Ett extra tack till er som kom på Bubbles for Hope för ett par dagar sedan och därmed säkerställde barnens skolgång året ut.

 

Publicerat i Okategoriserade | Leave a comment

Innan regnet kommer

Arbetet med vattenhanteringen fortsätter. Gropar grävs, tankar och brunnar muras och rör hängs upp eller grävs ned. Sent igårkväll i ljus av ficklampor kom de första stuprören äntligen på plats. Infästningen av de blytunga galvaniserade rören visade sig vara en utmaning som vi fick ta hjälp av en lokal konstruktör för att lösa, nu är det bara de resterande monteringen som återstår. Parallellt med detta har arbetet med septic tanken rullat på. Så snart gropen var färdiggrävd gjöts bottenplattan och Abraham, vår murare, murade väggarna. Nästa steg är att koppla på in- och utlopp på tanken, därefter dra rören vidare från septic tanken bort till bevattningssystemet till de framtida banan- och papayaodlingarna.

Dagarna går i ett och vår tid här i King’ori börjar lida mot sitt slut, så vid sidan av byggarbetsplatsen jobbar vi med att färdigställa ritningarna och budgeten för tillvattensystemet så att det är förberett inför nästa fas.

Felicia, Rebecka och Anthonia

 

image1 image2

Publicerat i Okategoriserade | Leave a comment

Rörigt och skitkul!

Nu är vi ett starkt gäng på fyra volontärer på plats, Johanna, Felicia, Rebecka och Anthonia. Vi har haft fullt upp den senaste tiden med att reka material och priser, diskutera och planera utformning, placering och lösningar. Alla ledningar för till- och frånvatten och dagvatten har planerats och budgeterats. Mr Iddi finns på plats och har varit till stor hjälp för att förstå lokala byggtekniker. När vi till sist enats om längdenhet har mätningarna gått något enklare.

Det är full fart på bygget med anläggning av dagvattensystem och avloppsystemet.  Idag har vi fått leverans på cementblock och grus som ska användas till brunnar och slamavskiljare. Tuff grävning i den superkompakta marken pågår för rördragning och brunnar.  Idag har de första rören till takvattnet monterats. Regnvattnet är den enda vattenkällan och varje droppe måste tillvaratas.

Vattnet från duschar och toaletter, som endast spolas för hand med en skopa när barnen har bajsat, ska ledas till en slamavskiljare och vidare för infiltration i växtbäddar för bevattning av papaya- och bananträd. Vi har till sist beslutat att slamavskiljaren ska platsbyggas med betongblock, armeringsjärn och vattentät betong istället för att använda en prefabricerad vattentank av plast.

Hakuna matata!

16780652_1391108957630771_1122205868_n

16763665_10154948962871542_1591868515_o

16754033_1391106307631036_930768835_n

Publicerat i Okategoriserade | Leave a comment

Besök i Masaiby i Longido, Tanzanianska öknen

En del av Carolines program är att arbeta med Masaier, då de är ett av de mest utsatta folken i Tanzania. Flera av barnen på barnhemmet är från Masaibyar, och kommer från förhållanden som för oss är svåra att föreställa sig. När de har kommit till barnhemmet har de i många fall svävat mellan liv och död på grund av sjukdom och svält.

Caroline tycker det är viktigt att vi tar med oss kunskap och insikt i Masai-förhållandena i våra framtida liv och karriärer, och tog därför med oss till en Masaifamlij ute i öknen där vi stannade i två dagar för att lära oss om deras livssituation, värderingar och kultur.

Det första vi möttes av var klimatet; torkan, värmen och bristen på rent vatten. Vi blev välkomnade av familjens överhuvud Ngong-goi, och bjöds på sång och dans från familjen. Vi fick vara med på deras dagliga sysslor, bland annat hämta vatten från vattenhålet (smutsigaste vattnet vi någonsin sett, vilket de dricker utan att varken rena eller koka), hämta ved och slakta en get. I Masaikulturen är det kvinnorna som gör allt arbete, men männen som bestämmer. Vi försökte ifrågasätta detta men fick bara som svar att det är så kulturen ser ut.

P1000357Första mötet med familjen, innan de börjar sjunga och dansa.

P1000360Barnen, de unga männen och en av Ngong-gois fruar.

P1000442Vattenhålet de hämtar sitt dagliga vatten från. För att få i sig tillräckligt med vätska dricker de även blod och urin.

P1080129Hanna hjälper att bära ved.

P1080139Kaffe i eftermiddagssolen framför vårt tält.

P1000418Hanna, Caroline, Linnea.

Inom Masaikulturen finns månggifte (män kan ha obegränsat med fruar, kvinnor får ha maximalt en man), barngifte (flickor kan giftas bort redan innan de är födda), kvinnlig omskärelse (för info om kvinnlig omskärelse: https://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning), samt brännmärkning och utdragning av tänder för ”decoration”. Kvinnor ärvs inom familjen om hennes man till exempel skulle dö, och har väldigt lite att säga till om vad gäller det mesta. Sjukdomar som HIV kan spridas väldigt i snabbt i deras samhällen på grund av månggifte och ignorans mot smittspridning och medicinering.

Masaier är djurhållare och inte jordbrukare och de ska enligt sin kultur bo i öknen. På grund av bland annat global uppvärmning så dör deras djur då det inte finns tillräckligt med gräs åt dem. Oviljan till förändring och angelägenheten om att vara sin tradition och kultur trogen gör att de hellre ser sina barn svälta än att börja odla för att få mat. Tidigare har Masaierna fått bidrag från staten för att överleva men den sittande regeringen vill se en förändring och har satt stopp för bidrag så länge de vägrar att anpassa sig.

thumb_P1000383_1024Ngong-goi och en av hans söner.

Ngong-goi har gått några år i skola för att lära sig engelska men valde ändå att komma tillbaka till sin familj i öknen. Han säger även att han planerar att skicka sina barn till skola, men mycket talar för att de inte kommer att de inte kommer få den chansen.

Motvilligt erbjöd Ngong-goi oss att enskilt få prata med kvinnorna en timme och ställa vilka frågor vi ville innan vi skulle åka hem. Saker vi bara misstänkt fick vi bekräftade, kvinnomisshandel, våldtäkter och maktlöshet gentemot männen är deras vardag. Vi hade kunnat och velat prata med dem så mycket längre men tiden tog slut.

Vi har under det här dygnet lärt oss väldigt mycket om Masaikulturen och deras sätt att se på livet. Masaier lever ett väldigt enkelt men hårt liv i extrema förhållanden, men det som berört oss mest efter den här upplevelsen är hur utsatta kvinnorna och barnens är i deras kultur. Att födas som kvinna är i stora delar av världen en nackdel, och i Masaikulturen blir den extra påtaglig. Kvinnor och flickor är de som drabbas hårdast av Masai-samhällets ovilja till förändring, och de ses mer som en egendom än en människa med enskilt värde. Det var med blandade känslor och stor frustration som vi lämnade Masaifamiljen i öknen och åkte tillbaka till barnhemmet.

P1000517På kvällen, framför brasan under stjärnhimlen. Barnen fascineras av Linneas iphone och alla bilder man kan ta med den.

P1000536Klockan 06 gick vi ut ur tältet och möttes av soluppgång över savannen.

Hanna, Sanna, Linnea

Publicerat i Okategoriserade | Leave a comment