BILDER PÅ PROTOTYPHUSET

Med stöd från forskningsstiftelsen ARQ har Arkitekter utan gränser samt Ingenjörer utan gränser under våren arbetat med att utveckla ett ekologiskt prototyphus som är förankrat lokalt i den Tanzaniska byggnadstraditionen och där innovativa system för regnvatteninsamling, gråvattenrening och sanitet integreras. Tillsammans har arbetsgruppen tagit fram ett förslag där miljöteknik och gestaltning integreras på ett funktionellt och hållbart sätt. Det föreslagna prototyphuset ska fungera som en bostad för till exempel barnhemmets personal eller volontärer. Två rektangulära tegelhus med var sitt isolerande innertak innehåller två sovrum, ett kök, en urinseparerande komposttoalett och ett tvättställe. Tre runda ferrocementtankar samlar in regnvatten från det stora inåtlutande taket. Tankarnas storlek är dimensionerade efter den uppskattade dagliga vattenkonsumtionen för två personer. Det stora taket fungerar som väderskydd och skapar behagliga uterum med en fantastisk utsikt över Kilimanjaro. Se modellbilder på prototyphuset nedan!

IMG_8690

IMG_8696

IMG_8706

Det här inlägget är publicerat i Aktuellt. Bokmärk länken.