ARQ FORSKNINGSANSLAG

Econef och Arkitekter utan gränser har nyligen påbörjat ett spännande samarbete med Ingenjörer utan gränser med syftet att tillsammans bearbeta och utveckla förslaget för det nya barncentret. Arbetsgruppen har tilldelats ett forskningsbidrag på 100 000 kr från ARQ forskningsstiftelse för utvecklandet av ett kostnadseffektivt och underhållsfritt ekologiskt typhus med ett integrerat regnvatteninsamlingssystem. Byggstarten för det första prototyphuset planeras redan till hösten 2012! De lösningar som tas fram för det ekologiska typhuset kommer sedan återanvändas för att bygga hela det nya barncentret.

Det här inlägget är publicerat i Aktuellt. Bokmärk länken.