TRÄD KAN RÄDDA VÄRLDEN

Träd binder koldioxid och producerar syre – genom att plantera träd och köpa produkter av träd kan vi faktiskt bidra till att minska klimatförändringarna. Därför är vi så glada och stolta för dessa träd och växter som nu har planterats på den utökade tomten! Alla barn får vara med och lära sig från början hur en liten planta växer allt högre och får en kraftigare stam.

Plantering2

Foto: Iwan van Hoogmoed

Plantering3

Foto: Iwan van Hoogmoed

Det här inlägget är publicerat i Aktuellt. Bokmärk länken.