Arbetet med sista etappen fortsätter

Gott nytt år! Först och främst vill vi säga stort tack till alla er som tänkte på Econef under helgerna. Tack vare era donationer samt en större donation av Stiftelsen Sven Höök har arbetet med den sista delfasen på den sista etappen börjat. Förskolan är för ca 30 barn i två grupper, en för barn 3-4 år och en för barn 5-6 år med inne- och utemiljöer för både lek och lärande. Förskolan kommer också att ha matplats, toaletter, förråd, lärarrum med egen WC och förråd, vattentankar, pumptorn och trädgård som tar hand om gråvattnet. Byggandet av förskolan delades  upp i etapper för att lättare kunna planera. Tack vare en generös och lojal följarskara (ni som läser detta!) kunde grunden byggas under andra halvan av 2021, och sedan blev väggarna klara under våren 2022. Tack vare en större donation i våras kunde vi färdigställa taket under hösten 2022, och nu har vi så inlett arbetet med att färdigställa centret helt och hållet.

Under det första kvartalet kommer fokus att ligga på dörrar, fönster, el, vatten och möbler. Sedan fortsätter arbetet med utemiljöerna. Det som händer i världen påverkar naturligtvis även Tanzania och priserna på material går tyvärr uppåt i ganska snabb takt. Kombinerat med en besvärlig torka gör det att vi fortsatt är i behov av donationer, så fortsätt att tänka på Econef när möjlighet finns och hjälp oss att bygga klart Econef Children’s Center under 2023- tio år efter att första spadtaget togs.

Det här inlägget är publicerat i Okategoriserade. Bokmärk länken.