Utemiljön tar form!

Jorderosion efter regnperioden

Jorderosion efter regnperioden

Nu har vi varit på plats i Tanzania sedan 24 maj. På tomten är det grönt och frodigt efter regnperioden. Landskapet har förändrats drastiskt sedan vi var här förra året över påsken, då var det torrt, varmt och jorden var öppen med flyende jord. På grund av de stora skogsskövlingen i området är landskapets ekosystem skadat i grunden och regnet har inte bara gjort gott. Bara en liten del av regnvattnet infiltrerar  i marken och stora bäckfåror har skapats vilket förstör vägar och odlingsmark.

För att lära oss mer om erosionsproblematik samt ekologiska jordbruksmetoder åkte vi tillsammans med Caroline till Vi-skogscentret i Mosuma. Vi-skogen är en Svensk utvecklings organisation som har varit verksamt i Victoriasjöns avrinningsområde sedan 1983. Målet är att hjälpa småskaliga bönder att öka deras avkastning och minska klimatpåverkan genom agroforesty tekniker (www.viagroforestry.org ).

Felix och Davis på Vi-skogen undervisar oss i agroforestrytekniker.

Felix och Davis på Vi-skogen undervisar oss i agroforestrytekniker.

Under två hela dagar matades vi med teoretisk och praktisk kunskap. Vi lärde oss om ekologiska jordbruksmetoder, djurhållning, kompostsystem, biogas samt hantering av erosionsproblem. Vi hade även förmånen att diskutera vårt svartvatten- och gråvattensystem som vi implementerar på barncentret med en ingenjör som jobbar på Vi-skogen. Han tyckte lösningen var intressant utifrån ett socialt, tekniskt och ekologiskt perspektiv.

 

Felix i banan-,bön-vaniljodling.

Felix i banan-,bön-vaniljodling.

På tredje dagen lämnade vi Mosuma innan solen gått upp, flaket var fullastat med trädplantor som vi fått köpa från Vi-skogens plantskola.  Resan tillbaka tar 18 timmar. Trots en lång och skumpig färd var vi alla inspirerade och motiverade att implementera teknikerna på plats. Med kunskap finns här oändliga möjligheter att läka landskapet. Genom att plantera  långsamväxande och snabbväxande träd, fruktträd, och grödor av olika slag kan vi få barncentret att självförsörjande på mat. Dessutom skapas ett gynnsamt mikroklimat, jorden binds och kväve fixeras.

Nu är vi igång med arbetet med infiltrationsbäddar som är sammankopplade med slamavskiljare nr 1. Arbetet med slamavskiljare nr 2 är igång och anslutande rör. Till dessa slamavskiljare byggs en kompost. Stora jordmassor finns att tillgå efter grävningsarbetena och dessa används för att jämna marken på innergårdar samt för framtida bollplan. Vi har börjat planeringen av utomhusmiljön vid entrén och parkeringsyta där fyra bilar ska kunna parkera.

Mr Iddi, vår tekniker på plats, hjälper oss med slamavskiljare, inspektions-och fördelningsbrunnar till svartvattenssytemet.

Mr Iddi, vår tekniker på plats, hjälper oss med slamavskiljare, inspektions-och fördelningsbrunnar till svartvattenssytemet.

Själva experimenterar vi med en liten köksträdgård till volontärhuset. Där odlar vi lök, koriander, sallad, mangold och kål. Vi driver även upp snabbväxande träd från frön som vi fått från Vi-skogen. Marken är näringsrik och om man lyckas få vattnet att infiltrera i jorden så växter det så att det knakar.

Julia & Anna

 

 

 

 

Caroline och Philippo diskuterar växtförslag. Philippo har trädgårdsanläggningsfirma och hjälper oss med att förverkliga vår gestaltning.

Caroline och Philippo diskuterar växtförslag. Philippo har trädgårdsanläggningsfirma och hjälper oss med att förverkliga vår gestaltning.

Det här inlägget är publicerat i Okategoriserade. Bokmärk länken.