Mwoa, regnet är här!

 • Plats: Baobab House, Kingori, Tanzania
  Skrivet av Hanna Christiansson

I början av veckan skulle teglet ha varit färdigt men på grund av att regnet kom nu i veckan har de inte kunnat börja bränna teglet då det inte haft möjlighet att torka helt. Så arbetet med väggarna har blivit lite försenat men teglet ska brännas nu i helgen så vi hoppas på att kunna börja mura nu på tisdag! Pole Pole!

Men arbetet har fortsatt ändå och under de här 2 veckorna har vi hunnit bygga ut svinstian med ett nytt hus för den stora suggan som ska få kultingar snart!

Hålet till vattentanken är dessutom färdiggrävt och nu har de monterat ihop ringbeams till pelare som ska stå utplacerade längs med kanten på tanken. Dessutom ska det finnas en pelare i mitten för extra stabilitet. Sedan har det staplats stenblock och blindingen har gjutets och är färdig! I och med att regnet har börjat så smått så är det viktigt att arbetet med vattentanken går framåt så fort som möjligt eftersom jorden annars kan börja rasa in om regnet sätter igång på allvar. Nästa steg blir att lägga in ett rutnät med armering som ska fästas i en ringbeam som ska löpa längs med hela ytterkanten på tanken.

Vid båda de stora vattentankarna som ska finnas på plats ska det finnas en ställning i betong för en mindre tank som ska vara ovanför taken på byggnaderna. Till den ska det pumpas upp vatten från den stora tanken så att den sedan kan serva kök och badrum i husen. Så ytterligare ett team har varit här och har grävt ut ett 2 meter djupt och 2 meter brett hål för grunden till ställningen. Sedan har de gjutet pelare för grunden och packat moram blandat med jord mellan pelarna. Ovanpå det har de lagt ut stenblock och gjutet blinding och avslutningsvis en slab. I alla fyra hörnen finns ringbeams ingjutna, runt vilka de nu har byggt träformar som har fyllts med cement för att bilda själva pelarna. Sedan ska det muras väggar för att ställningen även ska kunna användas som förråd till trädgårdsredskap och liknande till barnhemmet.

1

 • Här är arbetet med utgrävningen av de båda hålen nästan färdigt!

2

 • I hålet till den stora vattentanken placeras det ut stenblock som ska gjutas in i grunden

33

 • Ringbeams har placerats i alla 4 hörnen och gjuts fast med ett nät av armering i botten för att bilda en stabil grund till ställningen för den lilla vattentanken

4

 • Sedan efter att jord och moram packats gjuts stenblock in för att bilda plattan till ställningen

5

 • Här är tillbyggnaden till svinstian på god väg att bli färdig

6

7

 • Till den stora vattentanken är blindingen nu helt färdig och ringbeams som sedan ska bilda pelare är ingjutna i grunden!

8

 • Saori är den som är ansvarig för bygget av den stora tanken

9

 • Maxi blandar cement som sedan hälls ned i träformarna som byggts runt armeringen för att bilda pelare

10

 • Eric som är ansvarig för ställningen monterar ihop alla träformarna till pelarna

111

 • Arbetet håller på ända tills solen går ner för att hinna så långt som möjligt nu när regnet kommer
Det här inlägget är publicerat i Okategoriserade. Bokmärk länken.