God jul från Econef

I början av 2021 påbörjade vi arbetet med att bygga en förskola, där både barn från centret och från de närliggande byarna kommer kunna tillbringa sina dagar i en pedagogisk miljö. I Tanzania finns ingen utbyggd förskoleverksamhet, vilket är ett problem för kvinnor som vill förvärvsarbeta och barn lämnas ofta i otrygga miljöer. Projektet främjar därför både kvinnor och barns rättigheter.

Det nya dagcentret är för ca 30 barn i två grupper, en för barn 3-4 år och en för barn 5-6 år med inne- och utemiljöer för både lek och lärande. Förskolan kommer också att ha matplats, toaletter, förråd, lärarrum med egen WC och förråd, vattentankar, pumptorn och trädgård som tar hand om gråvattnet.

År 2021 sattes det första spadtaget i marken, och arbetet delades upp i tre faser. Den första, grunden, blev färdig 2021. Den andra fasen var väggar och tak, vilket påbörjades våren 2022 och blev färdigt senare samma år.

Den tredje och sista fasen var el, vatten, dörrar, fönster samt allt övrigt invändigt och utemiljöer. Vi påbörjade arbetet med detta i början av 2023, och har under året blivit klara med allt förutom utemiljöerna. Tack vare en generös donation från en annan stiftelse kan vi nu räkna med att bygga klart förskolan i början på 2024. Hur snabbt det går beror på hur snabbt vi lyckas få in de sista pengarna- det fattas en mindre summa för att vi ska kunna bli helt klara. När förskolan är byggd är Econef Children’s Center färdigt, så detta är sista gången vi ber om pengar för bygget.

Så nu ber vi er, en sista gång, att tänka på oss i jul så att vi kan bli klara med det stora project vi satte igång med för mer än tio år sedan. Pengarna går direkt till Tanzania, ingenting försvinner på vägen, inga löner förutom de till byggarbetarna betalas ut. Shoppen är öppen!

Tack för allt ni gjort hittills och tack för att ni är med oss hela vägen fram!

Det här inlägget är publicerat i Okategoriserade. Bokmärk länken.