Bakgrund

Hälften av Tanzanias 46 miljoner invånare är under 18 år. Medellivslängden är enligt Unicef 58 år och 5,8 procent lever med HIV/AIDS. Det är en av anledningarna till att många barn, enligt Unicef 3 miljoner, inte har några föräldrar och därmed sällan någon som ser till att de får den vård, omsorg, kärlek och utbildning som behövs för en ljus framtid.

ECONEF-Tanzania är en oberoende NGO, en icke-statlig organisation, i Jua kali utanför Arusha i norra Tanzania. Organisationen drivs av Caroline Nicholas och finns till för att förbättra levnadsförhållandena för föräldrarlösa barn i närområdet. Alla barn som numera bor på Econef orphanage center hemma hos Caroline har olika historier, men vanligast är att de förlorat föräldrar på grund av HIV/AIDS och sedan lämnats åt sitt öde. Där har barnen allt de behöver, men Caroline vill kunna hjälpa fler barn. Drömmen är att kunna bygga ett större barnhem en bit bort med ordentligt med utrymme för hem och skola.

ECONEF-Sverige är en insamlingsstiftelse som arbetar för att samla in pengar så att drömmen om en ny barnhemsanläggning kan förverkligas. Stiftelsens ändamål är att bidra till en positiv utveckling för barns levnadsförhållanden i utsatta länder.

ECONEF har, med hjälp av vår stiftelse i Sverige, anskaffat en bit land några mil bort från det befintliga barnhemmet och planerar nu att bygga ett nytt barncenter med ordentliga skollokaler och sovsalar för fler barn och därmed successivt bygga upp en mer självständig verksamhet. I samarbete med Arkitekter utan gränser och Ingenjörer utan gränser utvecklar och driver ECONEF projektet för att förverkliga drömmen om ett nytt barncentrer och en bättre vardag för föräldralösa barn i Arusha-området.